Broušení a leštění hran

broušení hran

  • Broušením skla získají obroušené hrany matný vzhled.
  • Dalším leštěním lze dosáhnout vyjimečně lesklého vzhledu hrany.
  • Broušení zajistí i bezpečnost při manipulaci se sklem.
  • Výrobní limity pro leštění a broušení skla: min. rozměr: 80/80 mm
    max. rozměr: 3000/6000 mm
    tloušťka skla: 3 - 30 mm