Projektování

projektování

Chystáte-li se realizovat stavbu, nabízíme Vám provedení kompletní projektové dokumentace.

Podle velikosti, tvaru a orientace pozemku, podle charakteru přístupové komunikace, členitosti terénu a vzhledu okolní zástavby vytvoříme originální návrh objektu. Podle Vašich požadavků na počet a účel jednotlivých prostor navrhneme funkční a praktické dispoziční uspořádání místností se zřetelem na celkový design interiéru.

Projektová dokumentace zahrnuje:

  • projekty pro stavební řízení
  • prováděcí projekty
  • projekty skutečného provedení stavby
  • pasporty
  • statická posouzení budov