pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné rohože
a s minerálním jemnozrnným posypem

- samostatně v hydroizolačních povlacích, které nejsou namáhány
tahovými silami
- v kombinaci s pásy o velké pevnosti v tahu
- jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti a gravitační vodě
Balení: role 10 x 1 m tl. 3,5 mm