Fasetování hran

fasetování

  •  Fasetování skla znamená, že hrana je pod jistým úhlem a v určité šíři opracována (nejdříve obroušena a posléze vyleštěna).
  • Fasetu lze vyrobit v různých šířkách, a to jak na rovných stranách skla, tak na nepravidlných tvarech.
  • Platí zde pravidlo: čím širší faseta, tím je zapotřebí silnějšího skla.
  • Výrobní limity fasetování: min. rozměr: 40/40 mm
    max. rozměr: 3000/6000 mm