BITAGIT 40 AL (radon)

pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové folie
kašírované skleněnou rohoží s minerálním posypem

  • - zabezpečuje nepropustnost vodních par
  • - k izolaci částí střech, zejména v kombinaci s dalšími pásy za
    účelem parotěsné zábrany
    - samostatně ve vnitřních částech staveb lze použít jako zábranu
    proti radonu
    Balení: role 10 x 1 m tl. 4 mm