pás vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu

- pro parotěsnou a popřípadě pojistnou hydroizolační vrstvu
plochých střech
- spodní pás v hydroizolační vrstvě plochých střech
- horní pás tam, kde je hydroizolace krytá dalšími vrstvami
Balení: role 7,5 x 1 m tl. 4 mm