Stavby bez ohlášení a povolení

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Jedná se pouze o budovy. Ostatní stavby mají svá specifika.

  • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m, zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů
  • stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv)
  • stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení
  • stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m a do 5 m výšky
  • zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m zastavěné plochy a do 5 m výšky
  • přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m zastavěné plochy a do 4 m výšky