Kolaudace staveb

předání stavby

  • Zajistíme zaměření skutečného provedení stavby
  • Vyhotovíme geometrický plán zrealizované stavby
  • Zajistíme kolaudaci stavby
  • Předložíme podklady pro zápis stavby do katastru nemovitostí