pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny
a s minerálním jemnozrnným posypem

- do podzemních částí budov proti zemní vlhkosti, proti volně stékající
vodě i proti tlakové vodě
- izolační systém zpravidla jako dvouvrstvý nebo třívrstvý
- v hydroizolačních souvrstvích plochých střech se používá jako
podkladní vrstva či mezivrstva s velkou pevností
Balení: role 10 x 1 m tl. 4 mm