BALENÍ: 19 kg  / 18 L

  • Je vřele doporučována pro vytvoření zábrany proti vlhkosti.
  • Používá se pro ochranu a údržbu starších impregnačních nátěrů nebo membrán.
  • Nanášení: na čistý a suchý povrch bez prachu, oleje a cizích materiálů se nanáší
    ředidlo BITUPLAST s 50 % vody nebo základní nátěr BITULAC PRIMER.
  • Po zaschnutí základního nátěru se nanáší BITUPLAST, 30 % ředidlo v jedné nebo
    více vrstvách, vždy křížem k předcházející vrstvě, tak aby se vytvořil jednotný povrch.
  • BITUPLAST se nanáší štětinovým kartáčem nebo stříkací pistolí.

Bituplast primer