Zlínská architektura

Město Zlín je typické strohou funkcionalistickou architekturou z éry Tomáše Bati.

Charakteristickými prvky jsou beton, cihly (častá je vyzdívka tzv. Slavíkovými obkládačkami), kov a sklo.

Pro potřeby zaměstnanců Baťovi továrny vznikají bytové domky s plochými střechami, omítnuté spárovým zdivem již na začátku 20. století. V druhé polovině třicátých let dochází k prudkému rozvoji továrny i města a to jak po stránce stavební tak i po stránce urbanistické.

Jednou z nejznámějších Zlínksým budov je číslem 21 označovaná administrativní budova firmy Baťa, dokončena v roce 1938. Tato budova byla před válkou se svými 77 metry nejvyšší v Československu.

Také v současnosti vznikají ve Zlíně architektonicky zajímavé stavby, příkladem může být nedávno dokončené Univerzitní centrum od Zlínské rodačky Evy Jiřičné.

I v naší společnosti - Ergobest děláme vše pro to, abychom dále rozvíjeli Zlínskou architekturu.